Πρόληψη και αντιμετώπιση CoVid 19

Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID – Η ΕΕ προσθέτει τη λειτουργία ανάκλησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα έναν μηχανισμό σε επίπεδο ΕΕ με τον οποίο είναι δυνατή η ανάκληση πλαστών ή εσφαλμένων ψηφιακών πιστοποιητικών COVID της ΕΕ.

Με το μέτρο αυτό, όταν ένα πιστοποιητικό ανακαλείται σε ένα κράτος μέλος, θα φαίνεται άκυρο και στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Από τον Ιούλιο του 2021 που ξεκίνησε να λειτουργεί το σύστημα του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ, έχουν εκδοθεί πάνω από 1,7 δισ. πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά της ΕΕ βοήθησαν στην άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών και λόγω τις επιτυχίας τους αυτής ενίοτε αποτελούν στόχο απατεώνων. Παρόλα αυτά, ο συνολικός αριθμός των πλαστών ή λανθασμένων πιστοποιητικών παραμένει πολύ χαμηλός.

Όταν εντοπίζονται πλαστά ή λανθασμένα πιστοποιητικά είναι σημαντικό να μπορούν να ανακληθούν. Ενώ αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη αναπτύξει συστήματα ανάκλησης σε εθνικό επίπεδο, το νέο σύστημα σε επίπεδο ΕΕ θα επιτρέψει την ασφαλή και αποτελεσματική ανάκληση διασυνοριακά, μέσω του EU Gateway.

Η βελτίωση αυτή αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη στο σύστημα του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ.