Ανακοινώσεις

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης: Ετήσια Έκθεση 2021 – Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, ως ισχύει, βασική υποχρέωση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης συνιστά η σύνταξη και δημοσίευση ετήσιων απολογιστικών Εκθέσεων.

Η πρακτική αυτή αποτελεί κοινό τόπο των θεσμών ενδιάμεσου ελέγχου, εξυπηρετώντας έτσι την ανάγκη επίτευξης δημοσιότητας, επικοινωνίας με τους πολίτες και διαφάνειας κατά τη δράση τους.

Στην ίδια δε ετήσια Έκθεση, ο Συμπαραστάτης δύναται να ενσωματώνει τις «ειδικές Προτάσεις» για τη βελτίωση της δημοτικής Διοίκησης.

Παρακάτω παρατίθεται η Ετήσια Έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη αφορώσα το έτος 2021.

Διαβάστε την,  εδώ