Νέα

Πώς χρησιμοποιούμε τις ψηφιακές υπηρεσίες; ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ