ΑνακοινώσειςΝέα

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών – Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 30/3/2022 μέχρι και 8/4/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, Μαραθωνοδρόμου 95, Τ.Κ. 15452, Ψυχικό, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Κάρλου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2132014722, 759).

Προϋποθέσεις πρόσληψης, αναφέρονται στην ανακοίνωση και στο Παράρτημα που ακολουθεί.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1_2022

Παράρτητα Ανακοινώσεων ΣΟΧ-1

Κατεβάστε τηνΑίτηση, εδώ