Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  Πρόσληψης Καλλιτεχνικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  Πρόσληψης Καλλιτεχνικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020