Νέα

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ.

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ.