ΑνακοινώσειςΝέα

Οικονομική ενίσχυση Πάσχα 2022 – Παράταση στην υποβολή αιτήσεων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις να καταθέσουν αιτήσεις με τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά κατόπιν ραντεβού στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας στα τηλέφωνα 213 2014600, 213 2014625 & 213 2014650, οδός Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό ή ηλεκτρονικά στο email: pronoia@0177.syzefxis.gov.gr Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου δύναται να καταθέσουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά κατόπιν ραντεβού στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, 2106724137, οδός Παρίτση 101-103 Ν.Ψυχικό ή στο email: pantopoleio@philothei-psychiko.gov.gr
Δικαιούχοι είναι οι κάτοικοι του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. Σε κάθε οικογένεια δίνεται μία οικονομική ενίσχυση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α. Δικαιούχοι (πρώην ΚΕΑ) Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

 • Αντίγραφο τελευταίας εγκριτικής αίτησης στο ΚΕΑ, που να είναι σε ισχύ
 • Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αιτούντα με Υπεύθυνη Δήλωση
 • Τον πιο πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας
  ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Β. Λοιποί δικαιούχοι

 • Αίτηση δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου με άδεια παραμονής σε ισχύ
 • Φορολογική Δήλωση Ε1 και Εκκαθαριστικό Εφορίας
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας, Εκκαθαριστικό Εφορίας & αντίγραφο Ε1 του τελευταίου
  φορολογικού έτους όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Τον πιο πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας
  ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 • Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει)
 • Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού IBAΝ του αιτούντα με Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Πιστοποίηση Κ.Ε.Π.Α. & απόφαση επιδότησης του αιτούντα ή μέλους της οικογένειας
 • Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας απόφαση διαζυγίου ή αίτηση διαζυγίου ή
  οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο περί διάστασης ή απόφαση προσωρινής επιμέλειας

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Έως 24/03/2022 μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία 22/03/2022.

Διαβάστε την ανακοίνωση, εδώ

Κατεβάστε την αίτηση, εδώ

Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση IBAN, εδώ