ΑνακοινώσειςΝέα

Οικονομική ενίσχυση Πάσχα 2022 – Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις να καταθέσουν αιτήσεις με τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά κατόπιν ραντεβού στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας στα τηλέφωνα 213 2014600, 213 2014625 & 213 2014650, οδός Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό ή ηλεκτρονικά στο email: pronoia@0177.syzefxis.gov.gr Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου δύναται να καταθέσουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά κατόπιν ραντεβού στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, 2106724137, οδός Παρίτση 101-103 Ν.Ψυχικό ή στο email: pantopoleio@philothei-psychiko.gov.gr
Δικαιούχοι είναι οι κάτοικοι του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. Σε κάθε οικογένεια δίνεται μία οικονομική ενίσχυση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α. Δικαιούχοι (πρώην ΚΕΑ) Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

 • Αντίγραφο τελευταίας εγκριτικής αίτησης στο ΚΕΑ, που να είναι σε ισχύ
 • Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αιτούντα με Υπεύθυνη Δήλωση
 • Τον πιο πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας
  ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας

 

Β. Λοιποί δικαιούχοι

 • Αίτηση δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου με άδεια παραμονής σε ισχύ
 • Φορολογική Δήλωση Ε1 και Εκκαθαριστικό Εφορίας
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας, Εκκαθαριστικό Εφορίας & αντίγραφο Ε1 του τελευταίου
  φορολογικού έτους όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Τον πιο πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας
  ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 • Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει)
 • Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού IBAΝ του αιτούντα με Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Πιστοποίηση Κ.Ε.Π.Α. & απόφαση επιδότησης του αιτούντα ή μέλους της οικογένειας
 • Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας απόφαση διαζυγίου ή αίτηση διαζυγίου ή
  οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο περί διάστασης ή απόφαση προσωρινής επιμέλειας

 

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Από 08/03/2022 έως 22/03/2022 μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού

Διαβάστε την σχετική απόφαση του Δ.Σ, εδώ

Κατεβάστε την αίτηση, εδώ

Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση IBAN, εδώ