Στο πλαίσιο της διαφάνειας και ενημέρωσης των πολιτών δημοσιεύονται οι οικονομικές καταστάσεις της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΙλοθέης-Ψυχικού.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

Συνοπτική κατάσταση απολογισμού 2019 για δημοσίευση

Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού 2021 για δημοσίευση

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021