Πρόληψη και αντιμετώπιση CoVid 19

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ Covid-19, οι αριθμοί που δεν ψεύδονται

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΑΚΑΣΠανόραμα Θεσσαλονίκης

Kύριε διευθυντά
Ο µεγάλος αριθµός νεκρών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας COVID-19 στην Ελλάδα αιφνιδίασε την κοινή γνώµη και προκάλεσε αµφισβητήσεις των ικανοτήτων της κυβέρνησης και των δυνατοτήτων του ΕΣΥ για την αντιµετώπισή της. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας [WHO] δηµοσίευσε [WHO:COVID-19 Dashboard – Search by regioncountryterritoryarea] το 2023 αναλυτικούς πίνακες, όπου αναφέρεται για κάθε χώρα ο αριθµός των κρουσµάτων COVID-19, ο αριθµός των θανάτων, οι πλήρως εµβολιασµένοι ανά 100 κατοίκους και άλλα στοιχεία της πανδηµίας.

Η εκτίμηση της ικανότητας μιας χώρας στην αντιμετώπιση επιδημίας εκφράζεται με τη σύγκριση του αριθμού των εκ της επιδημίας θανάτων με αυτούς των άλλων χωρών. Αυτή επιτυγχάνεται όχι με τον απόλυτο αριθμό των θανάτων, αλλά με τη σύγκριση του αριθμού των θανάτων που αναλογούν σε 1.000 κρούσματα COVID-19. Στην Ελλάδα με 5.972.760 κρούσματα και 36.629 θανάτους είχαμε 6,13 θανάτους ανά 1.000 κρούσματα COVID-19. O αντίστοιχος μέσος όρος 30 κρατών Ευρώπης βρέθηκε να είναι 8,28. Η Ελλάδα δεν έχει λιγότερους θανάτους/κρούσματα μόνο από τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης (Πολωνία – 18,36, Τσεχία – 9,2, Ρουμανία – 20,10, Ουγγαρία – 22,14, Λιθουανία – 7,33, Βουλγαρία – 29,40), αλλά και από ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης (Ιταλία – 7,38, Μ. Βρετανία – 6,19, Ισπανία – 8,72, Μάλτα – 7,04, Σουηδία – 8,84, Βέλγιο – 7,2, Φινλανδία – 6,19. Χώρες όπως η Γαλλία – 4,18, η Γερμανία – 4,16, η Ολλανδία – 2,67, η Αυστρία – 2,66, η Πορτογαλία – 4,74, η Νορβηγία – 3,58, η Κύπρος – 2,05, η Ιρλανδία – 5,95, τα κατάφεραν καλύτερα. Στην Αμερική οι ΗΠΑ είχαν 10,8 θανάτους σε 1.000 κρούσματα.

Ο συγκριτικά μικρός αριθμός θανάτων/1.000 ασθενείς αποτελεί την πιο αξιόπιστη πιστοποίηση της επιτυχίας του ΕΣΥ που πραγματοποιήθηκε κυρίως σε νοσοκομειακό επίπεδο.