8ο Διοικητικό Συμβούλιο 14/8/20

8.20_dhkefips_prosklisi_14.8.2020
8.20_dhkefips_pinakas_14.8.2020
8.20_dhkefips_apofasi41_14.8.2020

7ο Διοικητικό Συμβούλιο 29/6/20

7.20_dhkefips_apofasi34_29.6.2020
7.20_dhkefips_apofasi35_29.6.2020
7.20_dhkefips_apofasi36_29.6.2020
7.20_dhkefips_apofasi37_29.6.2020
7.20_dhkefips_apofasi38_29.6.2020
7.20_dhkefips_apofasi39_29.6.2020
7.20_dhkefips_pinakas_29.6.2020
7.20_dhkefips_prosklisi_29.6.2020

6ο Διοικητικό Συμβούλιο 11/5/20

6.20_dhkefips_apofasi30_11.5.2020
6.20_dhkefips_apofasi31_11.5.2020
6.20_dhkefips_apofasi32_11.5.2020
6.20_dhkefips_pinakas_11.5.2020
6.20_dhkefips_prosklisi_11.5.2020

5ο Διοικητικό Συμβούλιο 4/5/20

5.20_dhkefips_apofasi26_4.5.2020
5.20_dhkefips_apofasi27_4.5.2020
5.20_dhkefips_apofasi28_4.5.2020
5.20_dhkefips_pinakas_4.5.2020
5.20_dhkefips_prosklisi_4.5.2020

4ο Διοικητικό Συμβούλιο 23/3/20

4.20_dhkefips_apofasi14_23.3.2020
4.20_dhkefips_apofasi15_23.3.2020
4.20_dhkefips_apofasi16_23.3.2020
4.20_dhkefips_apofasi17_23.3.2020
4.20_dhkefips_pinakas_23.3.2020
4.20_dhkefips_prosklisi_23.3.2020

3ο Διοικητικό Συμβούλιο 20/3/20

3.20_dhkefips_apofasi10_20.3.2020
3.20_dhkefips_apofasi11_20.3.2020
3.20_dhkefips_pinakas_20.3.2020
3.20_dhkefips_prosklisi_20.3.2020

2ο Διοικητικό Συμβούλιο 28/2/20

1.20_dhkefips_apofasi9_28.2.2020
2.20_dhkefips_pinakas_28.2.2020
2.20_dhkefips_prosklisi_28.2.2020

1ο Διοικητικό Συμβούλιο – 5/2/20

1.20_dhkefips_apofasi2_5.2.2020
1.20_dhkefips_apofasi3_5.2.2020
1.20_dhkefips_apofasi5_5.2.2020
1.20_dhkefips_apofasi6_5.2.2020
1.20_dhkefips_apofasi7_5.2.2020
1.20_dhkefips_pinakas_5.2.2020
1.20_dhkefips_prosklisi_5.2.2020