Η Δημοτική  Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δίκαιου,  προέκυψε με τη συγχώνευση  των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου Ψυχικού με τις επωνυμίες: α) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης» (ΔΗ.Κ.Ε.Φ.), β) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ψυχικού» (ΔΗ.Κ.Ε.Ψ.) και γ) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης» του Δήμου Νέου Ψυχικού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010.

Η πράξη σύστασης της επιχείρησης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1164/ ΤΕΥΧΟΣ Β’ 8-6-2011.

Η Διοίκησή της ασκείται από ενδεκαμελές  Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/9-2-2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 19/23-2-2022, την υπ’ αριθμ. 110/12-10-2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 159/17-07-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τακτικά Μέλη (αιρετοί εκπρόσωποι)

Πανταζή  Βασιλική-Παυλίνα (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΚΕΦΙΨ)

 

 

Βιογραφικό

 

 

Ζερβός Νικόλαος (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ)

 

 

 

 

 

Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)

Χαροκόπος Παντελής (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)
Φωτιάδης Δημήτριος  (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)

Ζαφρακοπούλου Σοφία (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)

Τακτικά Μέλη (δημότες)

Πάτση Ελένη
Φασιλάκης Αριστείδης
Σιγάλα Πολυξένη
Γάτος Γεώργιος – Αλκιβιάδης
Τακτικό Μέλος – Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα, Ζητρίδης Αλέξιος (ΑΟΑΦ)

Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Αναπληρωματικά μέλη (αιρετοί εκπρόσωποι)

Καρατζά Ζαφειρία (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)
Μπονάτσος Χαράλαμπος (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)
Αλεξοπούλου Αικατερίνη (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)
Τρέζου Μαρία-Ελένη (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)

Αναπληρωματικά Μέλη (Δημότες)

Χυτά-Αμιράλη Σταυρούλα
Πετμεζάς Αθανάσιος
Ρέγγος Ιωάννης
Αναπληρωματικό Μέλος-Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα, Μήλιος Νικόλαος (ΑΟΑΦ)

 

Η θητεία του Δ.Σ. θα ακολουθεί τη θητεία του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι έως 31.12.2023 και σε κάθε περίπτωση λήγει με την εγκατάσταση του νέου Δ.Σ.