Η σύσταση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης – Ψυχικού με την υπ’ αριθμ. 193/2019 απόφαση. Για την συγκρότηση και την λειτουργία υπό νέα διοίκηση του Νομικού Προσώπου, τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 4623/2019 και του αρ. 10 του Ν. 4625/2019 όπως αυτές αναφέρονται και στην υπ’ αριθμ. 102/2019 (αρ. Πρωτ. 63900/13.09.2019) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε η θητεία των μελών του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ έως την 06η Νοεμβρίου 2021. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε η κα. Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική και Αντιπρόεδρος ο κ. Νάκας Αριστείδης (Άρης).

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τακτικά Μέλη (αιρετοί εκπρόσωποι)

Πανταζή Παυλίνα – Βασιλικη (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Δ.Σ ΔΗΚΕΦΙΨ)
Νάκας Αριστείδης (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
Γκιζελή Αλίκη (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)
Ζαφρακοπούλου Σοφία (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)
Χαροκόπος Παντελής (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)
Τακτικά Μέλη (δημότες)

Ησαϊα Αλίκη
Αποστολάκη Σωτηρία (Λία)
Λιαπής Βασίλειος
Γάτος Γεώργιος – Αλκιβιάδης
Τακτικό Μέλος – Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα, Ζητρίδης Αλέξιος (ΑΟΑΦ)

Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Αναπληρωματικά μέλη (αιρετοί εκπρόσωποι)

Καρατζά Ζαφειρία (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)
Ζέππου Χαρλαύτη Ελένη (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)
Αλεξοπούλου Αικατερίνη (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)
Τρέζου Μαρία-Ελένη (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)
Αναπληρωματικά Μέλη (Δημότες)

Κόμης Ανδρέας
Μεταξίδη – Μελισσουργού Μίνα
Ρέγγος Ιωάννης
Αναπληρωματικό Μέλος-Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα, Μήλιος Νικόλαος (ΑΟΑΦ)