Η σύσταση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης – Ψυχικού με την υπ’ αριθμ. 193/2019 απόφαση. Για την συγκρότηση και την λειτουργία υπό νέα διοίκηση του Νομικού Προσώπου, τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 4623/2019 και του αρ. 10 του Ν. 4625/2019 όπως αυτές αναφέρονται και στην υπ’ αριθμ. 102/2019 (αρ. Πρωτ. 63900/13.09.2019) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε η θητεία των μελών του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ έως την 06η Νοεμβρίου 2021. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε η κα. Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική και Αντιπρόεδρος ο κ. Νάκας Αριστείδης (Άρης).

Με την απόφαση 12/2022 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης  ως εξής:

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τακτικά Μέλη (αιρετοί εκπρόσωποι)

Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Δ.Σ ΔΗΚΕΦΙΨ)
Ζερβός Νικόλαος (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)
Ζαφρακοπούλου Σοφία (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)
Χαροκόπος Παντελής (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)
Φωτιάδης Δημήτριος  (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)

Τακτικά Μέλη (δημότες)

Σαΐα Αλίκη
Φασιλάκης Αριστείδης
Σιγάλα Πολυξένη
Γάτος Γεώργιος – Αλκιβιάδης
Τακτικό Μέλος – Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα, Ζητρίδης Αλέξιος (ΑΟΑΦ)

Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Αναπληρωματικά μέλη (αιρετοί εκπρόσωποι)

Καρατζά Ζαφειρία (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)
Μπονάτσος Χαράλαμπος (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)
Αλεξοπούλου Αικατερίνη (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)
Τρέζου Μαρία-Ελένη (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)

Αναπληρωματικά Μέλη (Δημότες)

Χυτά-Αμιραλή
Πετμεζάς Αθανάσιος
Ρέγγος Ιωάννης
Αναπληρωματικό Μέλος-Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα, Μήλιος Νικόλαος (ΑΟΑΦ)