Ανακοινώσεις

Απολογιστικά Στοιχεία Δήμου – Ιανουάριος Φεβρουάριος 2022 – Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020) ο Δήμος μας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει στοιχεία για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του, περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων.

Δείτε τα στοιχεία Ιανουαρίου 2022, εδώ

Δείτε τα στοιχεία Φεβρουαρίου 2022, εδώ