Ανακοινώσεις

Αναστολή των προγραμμάτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και αθλητικής δραστηριότητας

Κατόπιν της υπ’αρίθμ. Δ1Α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 4829/Β/ 02-11-2020, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19, ορίζεται μεταξύ άλλων η αναστολή λειτουργίας για τις καλλιτεχνικές δομές εκπαίδευσης καθώς και κάθε είδους αθλητικών δραστηριοτήτων μαζικού, εναλλακτικού, πνευματικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ.) λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω απόφαση και με βάση το αίσθημα ευθύνης που χαρακτηρίζει παγίως την στάση της απέναντι σε ζητήματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας του προσωπικού της, των συνεργατών της αλλά πρωτίστως του κοινού που συμμετέχει στα προγράμματά της, ανακοινώνει την αναστολή των προγραμμάτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και αθλητικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα η ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ., σε συμμόρφωση προς τα ανωτέρω, αναστέλλει την λειτουργία όλων των προγραμμάτων ζωγραφικής που προσφέρει τόσο για τους ενήλικους όσο και για τους ανήλικους συμμετέχοντες σε αυτά, τα οποία πραγματοποιούνται στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης και στην Πινακοθήκη Λέφα, ενώ ακολούθως αναστέλλεται και το πρόγραμμα άθλησης Κίνηση και Ευεξία – Pilates Barre a Terre που πραγματοποιείται στο Στίβο Φιλοθέης.

Η ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ. υπό το πρίσμα των εξελίξεων αυτών γνωστοποιεί ότι, σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, θα παρέχει την δυνατότητα πραγματοποίησης των μαθημάτων ζωγραφικής διαδικτυακά για όλους τους συμμετέχοντες των προγραμμάτων αυτών που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ. (dikefips.gr) ή να επικοινωνούν στα ακόλουθα τηλέφωνα της Επιχείρησης: 2106822217 & 2106753797.