ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού στο πλαίσιο της φροντίδας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς έχει συνάψει από την 5η Σεπτεμβρίου 2022 τρεις συμβάσεις (μία για κάθε Δημοτική Ενότητα) για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ειδικότερα   αφορούν στην περισυλλογή, σήμανση, καταγραφή, στον κτηνιατρικό και αιματολογικό έλεγχο, στον εμβολιασμό, στην αποπαρασίτωση, στη στείρωση κλπ.

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού είναι από τους ελάχιστους Δήμους της χώρας, που αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά το ζήτημα των αδέσποτων ζώων, διαθέτοντας σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Τα ζώα δικαιούνται την φροντίδα μας και εμείς ανταποκρινόμαστε στο δικαίωμά τους αυτό.

«Δείκτης πολιτισμού μιας πόλης είναι το πώς αντιμετωπίζει τις άλλες μορφές ζωής».

Υιοθετήστε ένα Αδέσποτο,

Στον δήμο μας επιδιώκουμε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων με την καλλιέργεια συνείδησης του υπεύθυνου ιδιοκτήτη συντροφιάς.

  • Γνωρίστε μία φροντισμένη “παρέα” αδέσποτων από το προάστιό μας που αναζητούν οικογένεια, εδώ.
Περισυλλογή & Περίθαλψη Ζώου,

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος που υλοποιείται στον δήμο μας είναι :

  • περισυλλογή,
  • καταγραφή,
  • σήμανση,
  • κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος υγείας,
  • αποπαρασίτωση,
  • στείρωση,
  • εμβολιασμός,
  • υιοθεσία των αδέσποτων σκύλων

Την ιατρική φροντίδα ανέλαβε  η Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία. Σχετικά με την περισυλλογή των αδέσποτων, η Φιλοζωική Εταιρεία συνεργάζεται με το ιστορικό τοπικό φιλοζωικό σωματείο ΖΩ.ΦΙ.ΨΥ.

Εάν εντοπίσετε αδέσποτο ζώο, το οποίο είναι άρρωστο, χτυπημένο στο δρόμο, καλέστε στο Δήμο για να ενημερώσουν την  Φιλοζωική σχετικά με την περισυλλογή & περίθαλψή του, στο 213 2014 681, καθημερινά από 9.00 έως 14.00.
Κακοποίηση Ζώου, μη μείνετε αδιάφοροι,

Ο κοινός στόχος για την προστασία και την ευζωία τόσο των αδέσποτων όσο και των δεσποζόμενων ζώων κάνει την προσπάθεια συλλογική και κάθε δημότης μπορεί ενεργά να συμβάλλει μέσω της εθελοντικής του δράσης.

Εάν γίνετε μάρτυρας κακοποίησης ζώου, καλέστε στο 213 2014 681, ή στείλτε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@zofipsy.com. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία του καταγγέλλοντος υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι στην διάθεση μόνο του Δήμου και των ελεγκτικών Αρχών, προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή η ορθότητα των καταγγελλομένων.

 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  ( ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
της επιχείρησης, το οποίο θα αμείβεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) από έσοδα
προερχόμενα από αντίτιμο από τους ωφελούμενους, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της
σύμβασης έως και οκτώ (8) μήνες για το έτος 2022-2023,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσληψης Καλλιτεχνικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού 2022-2023

προκηρυξη  2022 pdf

ΑΙΤΗΣΗ

Υπεύθυνη δήλωση μη καταδίκης

Υπεύθυνη δήλωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  Πρόσληψης Καλλιτεχνικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού 2020 – 2021

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ (2)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Στρατ Υποχρ