Αναστολή των προγραμμάτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και αθλητικής δραστηριότητας

Περισσότερες πληροφορίες

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  Πρόσληψης Καλλιτεχνικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού 2020 – 2021

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ (2)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Στρατ Υποχρ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  Πρόσληψης Καλλιτεχνικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020