ΑνακοινώσειςΝέα

Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης -Ψυχικού  (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)    ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων της επιχείρησης, το οποίο θα αμείβεται σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα
τοις εκατό (70%) από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο από τους ωφελούμενους, για χρονικό
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για το έτος 2023-2024, για τις
εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:
1. ΕΝΑ (1) ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΟΥ
2. ΤΡΕΙΣ (3) ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3. ΕΝΑ (1) ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με την προκήρυξη ή στα γραφεία της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (Δ/νση: Καλλιγά 74, 15237 Φιλοθέη)
καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. μέσα σε δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης της
προκήρυξης στις εφημερίδες, δηλαδή έως και την 13/11/2023

(Υπεύθυνος: κ.Φώτιος Χατζίδης).

                                                                                       Δείτε την προκήρυξη και τα δικαιολογητικά έγγραφα εδώ