Νέα

Ανάδειξη ταυτότητας Νέου Ψυχικού – Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού προκηρύσσει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων με απονομή βραβείων με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ».

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της υα ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/40505/387/2021 (Β’ 2239). Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 ώρα 14:30.

Πληροφορίες δίδονται στο σύνδεσμο: https://philothei-psychiko.gov.gr/architectural-competition/ και για τυχόν ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στην κα. Δήμητρα Σταύρου, e-mail: d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr, Τηλέφωνο: 2132014629.